Стажове в САЩ!

Програмите “Intern” и “Trainee” предлагат на международни студенти, наскоро завършили студенти и млади специалисти възможността за стаж в САЩ. Това са учебни програми даващи право на работа, базирани на идеята за културен обмен в Съединените щати и за развитие на стажанта в конкретна академична или професионална сфера.

“CCI Greenheart”, партньор на “PACE Travel” е определен от Държавния департамент на САЩ за спонсор на тези програми в следните категории:

 • Изкуства и култура: Визуални изкуства, Развлечения и кино, Сценични изкуства и музика, Публицистика, Организации за култура.
 • Бизнес и мениджмънт: Финанси и Търговия, Реклама, Софтуерни компании, Финансови институции, Фирми за проучване на пазара.
 • Хотелиерство и Туризъм: Хотели и курорти, Ски ложи, Ресторанти, Кулинарни изкуства, Туристически агенции.
 • Информационни медии и комуникация: Графичен дизайн и уеб програмиране, Маркетинг, Реклама, Връзки с обществеността, Телевизия, Радио и вестници, Управление на информацията.
 • Земеделие, Лесовъдство и Рибарство: Фермерска дейност, Градинарството, Консервационни групи, Екология, Озеленяване, Селски туризъм.
 • Публична администрация и Право: Правителствени организации, Адвокатски кантори, Криминални разследвания, Консултантски фирми, Индустриални отношения, Въпроси на външните работи и международната политика.
 • Науки, инженерство, архитектура, математика и индустриални изследвания: Лаборатории, Прогнозиране, Автомобилни компании, Фирми за архитектура, Градски дизайн.

От 1985 г., “CCI Greenheart” е лидер в областта на международното образование и управлението на програми за културен и академичен обмен. Програмите “Intern” и “Trainee” е уникален шанс за участниците и американските фирми да споделят идеи, да придобият нови перспективи и да увеличат културните си познания.

“Intern” и “Trainee”: Каква е разликата?

“Intern”

“Trainee”

Студент, текущо записан и изучаващ се в университет извън САЩ или дипломиран студент, но не повече от 12 месеца от стартовата дата на програмата си.

Дипломиран студент с не по-малко от 1 година опит извън САЩ в сферата на областта на стажа, за който кандидатства или кандидат, без университетско образование, с опит не по-малък от 5 години в сферата на областта на стажа, за който кандидатства.

Максимална продължителност на програмата – 12 месеца

Максимална продължителност на програмата – 18 месеца, с изключение на Туризъм и Селско стопанство, които са до 12 месеца.

Изисквания за програмата:

 • DS-2019 формуляр, предоставен и попълнен от “CCI Greenheart”.
 • DS-7002 формуляр – План за обучение (T/IPP), който описва съдържанието на стажа или програмата за обучение. Този формуляр трябва да бъде подписан от спонсора и участника, и трябва да посочва конкретните цели и задачи на програмата за обучение или стаж, както и детайлни знания, умения и техники, които да бъдат научени от стажанта по време на курса на тяхната програма.
 • Стандартни формуляри за кандидатстване за виза за САЩ, валиден паспорт и всички необходими такси и допълнителни документи при кандидатстване за американска виза.
 • В допълнение към общите изпълнения, стажантите трябва да имат високо ниво на владеене на английски език.

Опции на програмата:

Самостоятелно намиране на работна позиция за стаж (SP): Участниците организират собственото си обучение или стаж в американската фирма и са отговорни за осигуряване на собственото си настаняване в квартира.

Осигуряване на работно място за стаж от “PACE Travel” и “CCI Greenheart” ( FP ): Участниците могат да кандидатстват за обучение или стаж за предварително осигурена работна позиция. “CCI Greenheart” преглежда участниците и гарантират, че те отговарят на изискванията на организацията – домакин, в която ще работи кандидата.

Scroll to Top