Изисквания

За да вземете участие в програмата е необходимо:

 • Да посетите офиса на PACE и да си изберете вариянт на програмата и работна позиция.
 • Да попълните при нас формуляр за участие.
 • Да донесете следните документи:
  1. - Една цветна снимка
  2. - Студентска книжка
  3. - Уверение, че сте студент редовно обучение,записан в текущия семестър
  4. - Международен паспорт
 • Да се сключи договор за участие и да заплатите програмната такса.