Цена на програмата

PACE предлага програма Work and Travel USA в два варианта

Self Arranged Placement 749$ Студентът сам трябва да си осигури работна оферта от американски работодател. Офертата може да бъде предоставена в офиса ни и на по-късен етап, като междувременно се задейства процедурата за издаванв виза.

Full Placement 1049$ Работната оферта е осигурена от PACE. Свободен избор на работна позиция, Програмата се заплаща, след като сте си избрали подходящ работодател и работна позиция и сте одобрени.

Exclusive Placement 1149$ Работни позиции с високо заплащане и на атрактивни места.Програмата се заплаща, след като сте си избрали подходящ работодател и работна позиция и сте одобрени.

!!! Всички такси може да бадат разсрочени според възможностите и желанията на студентите !!!

* Цените не включват:

  • USD 35 - SEVIS такса (въведена след 1 септември 2004 за всички участници по Work and Travel); Student and Exchange Visitor Information System е електронна база данни, където се регистрират всички чужденци, пребиваващи в САЩ с J, M и F визи
  • USD 160 - такса на консултството на САЩ за обработка на молба за неимигрантска виза;
  • стойността на самолетния билет;