Въпроси и отговори

Всеки участник в програмата е свободен сам да определи мястото, където би желал да работи. Не забравяйте обаче, че в по-големите градове ще имате много повече разходи, свързани с транспорт, квартира и др. Малките курортни градчета са не по-малко привлекателни. При ползване базата на PACE имате възможност да търсите работодатели по определени критерии, като един от тях може да бъде щат.

При кандидатстване за Social Security Card трябва да представите следните документи:

 • формуляр DS-2019;
 • международен паспорт с J-1 виза и I-94;

Процесът по издаване на Social Security Card може да отнеме около 2 седмици до 1 месец.

Като участник в програмата Work & Travel Вие имате здравна осигуровка, която Ви дава право да ползвате пакет от здравни услуги. Застрахователната компания ще възстанови платената сума по зравната услуга след предявяване на иск от застрахования и представяне на фактура. Предварително ще получите точна информация за застрахователната полица. Моля, запознайте се с нея и с процедурите, които трябва да следвате при ползването й, преди заминаването си.

Не се насочвайте в търсенето на висококвалифицирана работа, свързана с Вашето следване. Това би намалило шансовете Ви да откриете подходящата. Не забравяйте, че програмата не цели професионално усъвършенстване, а е възможност за няколко месеца да попаднете в една напълно нова атмосфера, да създадете нови приятелства, да почувствате американския начин на живот.

Работата, която ще извършвате, в по-голямата си част е в сферата на туризма. Разбира се, Вие сте свободни сами да изберете мястото и типа на работа, но имайки предвид периода на престой в САЩ,. PACE Ви препоръчва да се насочите към работодатели, които предлагат сезонна работа.

Най-често заеманите длъжности:
 • Busser - помощник-сервитьор, който отсервирва масите в кафета и ресторанти
 • Cashier - касиер в супермаркети, ресторанти, заведения за бързо хранене и др.
 • Customer Service - обслужване на клиенти; обхваща различни позиции в магазини, супермаркети, заведения за бързо хранене и др.
 • Dish Washer - мияч на чинии
 • Front Desk Clerk - администратор/-ка, рецепционист/-ка в хотел
 • Host/Hostess - служител, който посреща и настанява клиентите в кафенета и ресторанти.
 • Housekeeper - камериерка в хотел, мотел и други места за настаняване
 • Landscaper - озеленител; най-често работата включва подрязване на храсти, оформяне на зелени площи и др.
 • Lifeguard - спасител на басейн или океана
 • Ride Operator - обхваща ралични длъжности на територията на увеселителни паркове: служители, обслужващи различни атракциони; проверители на билети; продавач на храни и напитки и др.
 • Sales Assistant - продавач в магазин за дрехи, козметика, детски играчки и т.н.
 • Waiter/Waitress - сервитьор/-ка в ресторанти и кафета
Какво нямате право да работите:
 • гледане на деца; работа, свързана с медицинско обслужване; работа на борд на кораб или самолет; езиков преподавател.

Допустимият минимум е $ 5,15 на час.Обичайното заплащане варира между $ 6-9 на час. (Вие може да получавате и $ 2,77 на час, ако работите като сервитьор, но тогава възнаграждението Ви ще се оформя, като към твърдото заплащане се прибавят и бакшишите.)

Във връзка с новите разпоредби на правителството на САЩ, засягащи правилата за сигурност, всички участници по програмата са длъжни да се регистрират в специално разработена електронна система, наречена SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Тя се поддържа от Службата по имиграционните въпроси и натурализация (International and Naturalization Service) и е създадена с цел да се поддържа база данни с актуална и точна информация за всички студенти. Ще сте длъжни да информирате спонсорската си организация във всеки един от следните случаи:

 • След пристигане в САЩ - До 7 дни от началната дата, посочена в поле 3 на DS-2019
 • При смяна на адрес - до 7 дни след преместването на друг адрес
 • Молба за смяна на работодател - Преди да напуснете предишната си работа (предварително трябва да сте получили разрешение от спонсорската си организация)
 • Ако Ви уволнят или Ви позволят да напуснете работа - Веднага
 • Ако решите да прекъснете участието си по програмата и да се приберете по-рано
Важно: - Разпоредбите на правителството на САЩ и изискванията към участниците по програмата Work & Travel подлежат на промяна преди и по време на програмата.

Договорът, който ще сключите с работодателя, ще определя работния период на визата Ви. Не е задължително да работите точно 4 месеца. Работната седмица се изразява в 5-6 работни дни или 30-40 часа седмично. Програмата допуска намиране на втора допълнителна работа при желание от страна на участника.

Пристигайки в САЩ, Вие ще сте длъжен да си извадите Social Security Card. Този документ и DS-2019 Ви дават правото на легална работа в САЩ. Вашият Social Security Number е основно средство за идентифициране и проследяване от страна на Американското правителство на постъпленията в данъчната хазна. Информация за най-близкия до Вас Social Security Office можете да получите на безплатен телефон 1-888-722-1213 или в Интернет на адрес www.ssa.gov

Постоянна квартира в повечето случаи работодателя Ви предоставя жилище срещу заплащане или като част от заплатата Ви. В този случай Вие предварително ще знаете размера на наема, който ще заплащате. Възможно е работодателя да Ви съдейства за намирането на постоянна квартира след пристигането Ви в САЩ, ако първоначално не Ви е осигурил такава, като в този случай вие ще получите временно настаняване. Ако работодателят Ви не Ви осигурява настаняване, то потърсете информация за възможности в околността.

Няма да можете да напуснете или смените работата си без одобрение на спонсорската Ви организация, тъй като това е в нарушение на правилата на програмата и може да доведе до прекратяване на участието Ви в Work & Travel и анулиране на DS-2019. Ако сте изправени пред сериозен проблем в работата си /например работтодателят не Ви е предоставил предварително договорените условия и др./, ще имате възможност да поискате от спонсорската Ви организация смяна на работодателя по телефона . Вашият случай ще бъде подробно проучен чрез разговор с работодателя Ви. Ако получите разрешение ще имате право да си потърсите друга работа.

W-4 форма Преди започване на работа работодателят ще Ви помоли да попълните формата W-4 /Employee's Withholding Allowence Certificate/. На базата на информацията, посочена в нея, ще се определи размерът на данъците, които трябва да Ви се удържат. Ако не попълните правилно формата, впоследствие може да платите данъци в по-голям размер. Всеки път, когато сменяте работодател или имате повече от една работа, ще трябва да попълвате нова W-4 форма. Работейки в САЩ, Вие ще сте задължен да плащате данъци, но като участник в програмата Work & Travel ще бъдете освободени от някои от тях. Данъчните регулации и размерът на данъчното облагане на всеки щат са различни. Преди заминаването имате възможност да се консултирате с работодателя си относно данъчната политика.

Възтановяване на данъци с PACE След завръщането Ви в България вашите платени данъци в САЩ подлежат на връщане. За да подадете документи за възстановяване, трябва да имате квитанциите за платените Ви суми, където са отбелязани и приспаднатите Ви данъци. От тази година PACE може да ви съдейства да подадете документите си за възстановяване на данъци.